Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości MIESZKANIA

99 654,00 zł

sprzedam


Syndyk Ostrowiec Świętokrzyski, sprzeda Ostrowiec Świętokrzyski, udział Ostrowiec Świętokrzyski, prawie Ostrowiec Świętokrzyski, własności Ostrowiec Świętokrzyski, nieruchomości Ostrowiec Świętokrzyski, MIESZKANIA Ostrowiec Świętokrzyski

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt akt V GUp 317/21 ogłasza przetarg na sprzedaż

udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości – lokal mieszkalny – położony w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wspólna 2/64, o powierzchni 46,2 m.kw, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KI1O/00052874/6, z którym związany jest udział w wysokości 4620/1872294 w prawie własności nieruchomości objętej KW numer KI1O/00052297/7.

Cena wywoławcza wynosi 99 654,00 zł. Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2023 roku na adres Syndyka Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. tj. 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52 (decyduje data dotarcia do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości Anny Lewińskiej nr Credit Agricole Bank Polska S.A. 36 1940 1076 3188 9072 0080 0000 w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 roku (liczy się data uznania rachunku bankowego).

Oględziny przedmiotu sprzedaży odbędą się w dniu 11 sierpnia 2023r. godz. 9:00 – 10:00.

Szczegółowe warunki Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej www.szarekwydro.pl/ogloszenia/

Warunki i treść Regulaminu, jak również warunki i treść Ogłoszenia mogą zostać zmienione przez Syndyka w każdym czasie.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz ma charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie prezentowanego składnika.


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 200

nr ogłoszenia: 22777